Category: 2D Never Betrays You / 2次元は絶対に裏切らない!

Artists: Tokimachi Eisei
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy81MzNkZTU1NzRhZDhiNDlmZDVkMDk2ZDk1NzgxY2UxNzM3NzhlNGNiLzJkLW5ldmVyLWJldHJheXMteW91LmpwZw==.jpg[/img]
Genres: ScanlatorSaHa