Category: Comic Megastore Alpha 2014-11 / コミックメガストアα 2014年11月号

Artists: Mizuryuu Kei
Language:
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy8zM2Y4NDQzNDMyMTdlODkxNzMzZjI1NmJjMTI4OWFlNWFlZGYzNGM5L215LW5laWdoYm9yLXJpbmEuanBn.jpg[/img]
Genres: Uploadertungprotv123