Category: Devil Kiss / デビルキッス

Artists: Makuro
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy82ODY3OTBlYzVjNjRjYjA2YmZlYjE4N2ZjOGRiZjQxYzJkMjM5MWJhL2RldmlsLWtpc3MuanBn.jpg[/img]
Genres: ScanlatorDesuDesu