Category: Kaerimichi Mawarimichi / 帰り道まわりみち

Artists: Gonta Kahoru
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy8xM2I4ZDc5OGEzM2NlNmM4YTI0OTMzNGNkZTgyN2E3ZmZhMDVmZDBlL2thZXJpbWljaGktbWF3YXJpbWljaGkuanBn.jpg[/img]
Genres: ConventionShota Scratch 07