Category: Katekyo / かてきょ

Artists: Kishizuka Kenji
Language:
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy9lNThhMDAxYTBhZjMyMGU0NWVjNGM3OTE0NGRiZmI4NGU4YTI4MTk4L2thdGVreW8uanBn.jpg[/img]
Genres: UploaderBlackstrings