Category: Literary Activity / ぶんげいかつどう

Artists: Aldehyde
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy80NmY2NjMzNTE4NjE1YTI5MjE2MmE1N2M1ZTRiYzRlNjU1MGU5ZDM0L2xpdGVyYXJ5LWFjdGl2aXR5LmpwZw==.jpg[/img]
Genres: ScanlatorDoujin-moe