Category: Monhan no Ero Hon / もんはんのえろほん

Artists: sZANKizuki Aruchu
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy8xNzcyMjRkZWJmZDA3YTc4NWUxZDU4ZGI5NzYwODYyNDViNGRmZTYzL21vbmhhbi1uby1lcm9ob24tNy5qcGc=.jpg[/img]
Genres: ScanlatorOne of a Kind Productions