Category: Sweet³ Room

Artists: Sumeragi Kohaku
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy9kNDliMmE3YTU5MWE3YTdhZDI3MWE4YjJlNDY2OTg1ZDg2ZDBlNTQ0L3N3ZWV0LXJvb20uanBn.jpg[/img]
Genres: ScanlatorSaHa